# داستان_نویس_الموتی

مصاحبه روزنامه "شهرآرا"مشهد با یوسف علیخانی داستان نویس معروف الموتی

من هنوز قانع نشده‌ام! اصلا فکر می‌کنید بازخورد و دستاورد این کارگاه‌ها چه باشد؟ چه نتیجه‌ای خودتان را راضی می‌کند؟آقای ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 73 بازدید