# جملات_قصار

گفت دانایی که گرگی خیره سر . . . .

گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد این بشر                                                 هرکه با گرگش مدارا می کند                                                 خلق و خوی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 128 بازدید