پست های ارسال شده در دی سال 1391

ششمین سالگرد درگذشت دکتر جمال کریمی راد

مقام معظم رهبری (ره): مرحوم جمال کریمی راد از مسئولین خدوم این کشور بود.     مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد درگذشت وزیر فقید دادگسنری و ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 32 بازدید