سالروز شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی را گرامی میداریم.کسی که زبانش رعد آسا هیمنه ی طاغوتیان را به لرزه در می آورد و قلمش همچون نیزه ای زهر آلود قلب سیاه استکبار و استبداد را نشانه می رفت.

متن زیبای زیر از نوشته های معلم شهید دکتر شریعتی است:

« قلم ، توتم من »                                   (( توتم یعنی اصل و منشأ و ریشه ))

قلم توتم من است توتم ماست.

                  به قلم سوگند

                  به خون سیاهی که از حلقومش می چکد

                 به رشحه ی خونی که از زبانش می تراود، سوگند

که توتم مقدسم رانمی فروشم ، نمی کشم

                        گوشت و خونش رانمی خورم

                                  به دست زورش تسلیم نمی کنم

                                     به کیسه ی زرش نمی بخشم

                                        به سر انگشت تزویرش نمی سپارم

دستم را قلم می کنم و . . . . ( برای خواندن این پست ادامه ی مطلب را کلیک کنید )

          زندگی نامه و دانلود سخنرانی ها و کتابهای دکتر علی شریعتی


. . . . قلم را از دست نمی گذارم

 چشم هایم را کور می کنم

                    گوش هایم را کر می کنم

                                     پاهایم را می شکنم

                                انگشتانم را بند بند می برم

                         سینه ام را می شکافم

                                      قلبم را می کشم

                                                حتی زبانم را می برم 

                                                       و لبم را می دوزم

                                اما قلمم را به بیگانه نمی دهم

  هرکسی را ، هر قبیله ای را ، توتمی است

                                             توتم من، توتم قبیله ی من 

                                                                             « قلم »  است

 قلم زبان خداست

                     قلم امانت آدم است

                                        قلم ودیعه ی عشق است

 هرکس را توتمی است

                                 و قلم توتم من است و

                                                             قلم توتم ماست .

هرکس توتمی دارد و توتم هرکسی خویشاوند

 آن من  بهشتی اوست

بازمانده ی آن منی که در « زندگی » به شهادت رسیده است

                  در هیاهوی زاغان پلید و حریص و لجن خوار

                                                                         «روزمرگی »

                                                                  خاموش گشته است.

 هرکسی توتمی دارد و توتم من « قلم » است

                                        هر قبیله ای توتمی را می پرستد.

                                              و « قلم » توتم قبیله ی من است.

 « قلم » خویشاوند آن من راستین من است

                              عطیه ی روح القدس من است.

                              زبان دفترهای خاکستری و سبز من است

همزاد آفرینش من ، زاد هجرت من

 همراه هبوط من ، انیس غربت من

                                   رفیق تبعید من ، مخاطب نوع چهارم من

             همدم خلوت تنهایی و عزلت من

                              یاد آور سرگزشت و یاد آور سرشت

                                                        و بازگوی سرنوشت من

 روح من است که جسم یافته است

                           « آدم بودن » من است که شیئی شده است.

 آه چه سخت و سنگین است 

                      زمین در کشیدن بار سنگین اش می شکند

                                  کوهها به زانو می آیند

                                             و آسمان می شکافد و فرو می ریزد

 قلم توتم من است او در انبوه قیل و قال  های روز مرگی

       هیاهوی بیهودگی کشاکش های پوچی ، پلیدی های زندگی

پستی های زمین ، بی رحمی های زمان ، خشونت خاک

                                                                              و حقارت وجود

 هیاهوی بیهودگی ، کشاکش های روحی

 پلیدی های زندگی ، پستی های زمین

بی رحمی های زمان ، خشونت خاک

                                                                               و حقارت وجود

شب و روز ، در دستم ، بر روی سینه ام

                      پرشور و ملتهب و بی امان

                                 این کلمات خدایی را

                          در خونم ، در قلبم ، در روحم ، یادم ، خیالم ،

                                                            خاطره ام ، وجدانم

                                                              و خلقتم می ریزد.تاريخ : ۱۳۸٩/۳/٢٩ | ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()
  • ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای