* سخن و قول بزرگان

بهترین انسان ها همچون آب است . به همه چیزفایده می رساند ولی با هیچ کدام از آنها رقابت نمی کند .
لائو تسه ( حکیم چینی )

تنهایی ترسناک است چون انسان ها بی پرده باخود مواجه می شوند . ویلهلم وایشدل ( نویسنده آلمانی )

آن کسی که ایمان قوی دارد ، می تواند کوهی را جابه جا کند . ولی اگر علاوه بر آن کور هم باشد ، بهترین چیزها را زیر آن دفن می کند . کارل هاینریش واگن ( نویسنده آلمانی )

کسانی که بدون دلیل معین به یکدیگر اعتمادندارند ، به خویشتن خویش نیز بی اعتمادند . فردریش تئودور وشیر ( نویسنده آلمانی )

برای ما انسان ها چه خوب است که بهانه ای داشته باشیم برای غمگین بودن . فردریش هلدرلین ( شاعر آلمانی )

دوری کردن از انسان هایی که دوست شان داریم ، بی فایده است . زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نخواهیم یافت . یوهان ولفگانگ گوته ( شاعر آلمانی )

بهتر است انسان ، پولی در جیب خود نداشته باشد تا این که دوستی در دنیا نداشته باشد . ضرب المثل آلمانی

همه چیز در دنیا قابل تحمل است بجزروزهای خوب پیاپی . یوهان ولفگانگ گوته ( شاعر آلمانی )

وقتی آخرین نقاب را از چهره برمی گیریم ، صورت خود را از دست می دهیم . هانس کودزوس ( نویسنده آلمانی )

او به درون خویشتن رفت و شگفت نیست اگرراه را گم کرده باشد . دیتر لایز گانگ ( نویسنده آلمانی )
می توان با همان سرعتی سقوط کرد که می خواستی پرواز کنی . ماری فن بنر اشنباخ ( نویسنده آلمانی )

گاهی انسان های بسیاری لازم است تا یکی رافراموش کنیم . فریدل بیتل رک ( نویسنده آلمانی )
سئوالی دارم ، چیست آنچه بر تو حکمت می کند ؟ عقل تو یا قلب تو ؟ اگر هم عقل داری و هم قلب ، هر دو را آشکارنکن . اگر هردو را آشکار کنی ، تو را نیست و نابودمی کنند . فردریش هلدرلین ( شاعر آلمانی )

انسان ها یکدیگر را بهتر می شناختند اگر بعضی دائمٹ نمی خواستند به دیگران تشبه کنند . یوهان ولفگانگ گوته ( شاعر آلمانی )

در دنیا آنچه مهم است ، شناختن مردم نیست ، بلکه این است که در یک لحظه ، زیرک تر از کسی باشیم که برابر ما ایستاده است . همه بازارهای سالیانه وتمام فریادهای مردم بازاری گواه این مساله است . یوهان ولفگانگ گوته ( شاعر آلمانی )

گاهی فرق های بسیار کوچک ، زمینه تفاوت های بزرگ است . ماری فن بنر اشنباخ ( نویسنده آلمانی )


بالاتاريخ : ۱۳۸٩/۱/۱٧ | ٩:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()
  • ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای