عید نوروز چگونه شکل گرفتلبخند

 

انسان‏، از نخستین ادوار زندگی اجتماعی، متوجه بازگشت و تکرار برخی از رویدادهای طبیعی، یعنی تکرار فصول شد. نیاز به محاسبه در دوران کشاورزی ، یعنی نیاز به دانستن زمان کاشت و برداشت، فصل بندی ها و تقویم دهقانی و زراعی را به وجود آورد. نخستین محاسبه فصل ها، بی گمان در همه جوامع با گردش ماه که تغییر آن آسانتر دیده می شد صورت گرفت. و بالاخره در نتیجه نارسایی ها و ناهماهنگی هایی که تقویم قمری، با تقویم دهقانی داشت، محاسبه و تنظیم تقویم بر اساس گردش خورشید صورت پذیرفت. سال در نزد ایرانیان از زمانی نسبتا کهن به چهار فصل سه ماهه تقسیم شده و همان طور که ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است آغاز سال ایرانی از زمان خلقت انسان ( یعنی ابتدای هزاره هفتم از تاریخ عالم) روز هرمز از ماه فروردین بود، وقتی که آفتاب در نصف النهار ، در نقطه اعتدال ربیعی ، و طالع سرطان بود.

 

 پیدایش جشن نوروز بازنده

جشن نوروز را به نخستین پادشاهان نسبت می دهند. شاعران و نویسندگان قرن چهارم و پنجم هجری چون فردوسی، عنصری، بیرونی، طبری و بسیاری دیگر که منبع تاریخی و اسطوره ای آنان بی گمان ادبیات پیش از اسلام بوده ، نوروز را از زمان پادشاهی جمشید می دانند.

در خور یادآوری است که جشن نوروز پیش از جمشید نیز برگزار می شده و ابوریحان نیز با آن که جشن را به جمشید منسوب می کند یادآور می شود که : «آن روز که روز تازه ای بود جمشید عید گرفت؛ اگر چه پیش از آن هم نوروز بزرگ و معظم بود».

 

روایت های اسلامی درباره نوروزسبز

آورده اند که در زمان حضرت رسول (ص) در نوروز جامی سیمین که پر از حلوا بود برای پیغمبر هدیه آوردند و آن حضرت پرسید که این چیست؟ گفتند که امروز نوروز است. پرسید که نوروز چیست؟ گفتند عید بزرگ ایرانیان. فرمود: آری، در این روز بود که خداوند عسکره را زنده کرد. پرسیدند عسکره چیست؟ فرمود عسکره هزاران مردمی بودند که از ترس مرگ ترک دیار کرده و سر به بیابان نهادند و خداوند به آنان گفت بمیرید و مردند. سپس آنان را زنده کرد وابرها را فرمود که به آنان ببارند از این روست که پاشیدن آب در این روز رسم شده. سپس از آن حلوا تناول کرد و جام را میان اصحاب خود قسمت کرده و گفت کاش هر روزی بر ما نوروز بود.

و نیز حدیثی است از معلی بن خنیس که گفت: روز نوروز بر حضرت جعفر بن محمد صادق در آمدم گفت آیا این روز را می شناسی؟ گفتم این روزی است که ایرانیان آن را بزرگ می دارند و به یکدیگر هدیه می دهند. پس حضرت صادق گفت سوگند به خداوند که این بزرگداشت نوروز به علت امری کهن است که برایت بازگو می کنم تا آن را دریابی. پس گفت: ای معلی ، روز نوروز روزی است که خداوند از بندگان خود پیمان گرفت که او را بپرستند و او را شریک و انبازی نگیرند و به پیامبران و راهنمایان او بگروند. همان روزی است که آفتاب در آن طلوع کرد و بادها وزیدن گرفت و زمین در آن شکوفا و درخشان شد. همان روزی است که کشتی نوح در کوه آرام گرفت. همان روزی است که پیامبر خدا، امیر المومنین علی (ع) را بر دوش خود گرفت تا بت های قریش را از کعبه به زیر افکند. چنان که ابراهیم نیز این کار را کرد. همان روزی است که خداوند به یاران خود فرمود تا با علی (ع) به عنوان امیر المومنین بیعت کنند. همان روزی است که قائم آل محمد (ص) و اولیای امر در آن ظهور می کنند و همان روزی است که قائم بر دجال پیروز می شود و او را در کنار کوفه بر دار می کشد و هیچ نوروزی نیست که ما در آن متوقع گشایش و فرجی نباشیم، زیرا نوروز از روزهای ما و شیعیان ماست.

 

جشن نوروز

 

جشن نوروز دست کم یک یا دو هفته ادامه دارد. ابوریحان بیرونی مدت برگزاری جشن نوروز را پس از جمشید یک ماه می نویسد: « چون جم درگذشت پادشاهان همه روزهای این ماه را عید گرفتند. عیدها را شش بخش نمودند: 5 روز نخست را به پادشاهان اختصاص دادند، 5 روز دوم را به اشراف، 5 روز سوم را به خادمان و کارکنان پادشاهی، 5 روز چهارم را به ندیمان و درباریان ، 5 روز پنجم را به توده مردم و پنجه ششم را به برزگران. ولی برگزاری مراسم نوروزی امروز، دست کم از پنجه و «چهارشنبه آخر سال» آغاز می شود و در «سیزده بدر» پایان می پذیرد. ازآداب و رسوم کهن پیش از نوروز باید از پنجه، چهارشنبه سوری و خانه تکانی یاد کرد.

 

پنجه (خمسه مسترقه)نیشخند

بنابر سالنمای کهن ایران هر یک از 12 ماه سال 30 روز است و پنج روز باقیمانده سال را پنجه، پنجک، یا خمسه مسترقه، گویند. این پنج روز را خمسه مسترقه نامند از آن جهت که در هیچ یک از ماه ها حساب نمی شود. مراسم پنجه تا سال 1304 ، که تقویم رسمی شش ماه اول سال را سی و یک روز قرارداد، برگزار می شد.

 

میر نوروزیزبان

از جمله آیین های این جشن 5 روزه، که در شمار روزهای سال و ماه و کار نبود، برای شوخی و سرگرمی حاکم و امیری انتخاب می کردند که رفتار و دستورهایش خنده آور بود و در پایان جشن از ترس آزار مردمان فرار می کرد. ابوریحان از مردی بی ریش یاد می کند که با جامه و آرایشی شگفت انگیز و خنده آور در نخستین روز بهار مردم را سرگرم می کرد و چیزی می گرفت. و هم اوست که حافظ به عنوان « میرنوروزی» دوران حکومتش را « بیش از 5 روز» نمی داند.

از برگزاری رسم میر نوروزی، تا لااقل 70 سال پیش آگاهی داریم. بی گمان کسانی را که در روزهای نخست فروردین، با لباس های قرمز رنگ و صورت سیاه شده در کوچه و گذر وخیابان می بینیم که با دایره زدن و خواندن و رقصیدن مردم را سرگرم می کنند و پولی می گیرند بازمانده شوخی ها و سرگرمی های انتخاب «میر نوروزی» و «حاکم پنج روزه » است که تنها در روزهای جشن نوروزی دیده می شوند و آنان در شعرهای خود می گویند: «حاجی فیروزه، عید نوروزه، سالی چند روزه».

 ((   برگرفته از سایت تبیان  ))تاريخ : ۱۳۸۸/۱٢/٢٢ | ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()

(Gazorkhan Village) روستای گازرخان، الموت - Alamut - 15

 تاريخ : ۱۳۸۸/۱٢/۱۱ | ٧:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()

الموت، دژ تاریخ‏‏

‏ ‏المــوت بـزرگ در دل ماست
آشیــان عُقــاب و بی‌همتـاسـت ‏

‏ای که زین بوم و بر گذر داری
از رهِ رفتـه‌اش، خبــرداری؟‏

‏ پای این قلعه رخ نهاد به خاک
شـاهِ سلجوق برزمین چون تاک‏

‏ هیچ دانی که زیر هر سنـگی
خفتــه درخون دلاوری جنگی‏

‏چون دل از دیده گرچه پنهان است
لیک مهد امید و ایمان است ‏

‏ هیـچ دانی که ایـن دژ پولاد
بهر آیندگان چه‌چیز نهاد

قلب ایـران و پایگاه صفاست
دژ تاریخ و خانقاه وفاست

‏ سرزمین دلیر مردان است
خانـة سادة بزرگان است ‏

‏ شــاهبــازان، به قلّه می‌تازند
اهل اوج و بلند پروازند‏

‏ بـاز و شاهین کز آسمان گذرند
با کلاغِ سیه چرا بپـرند؟‏

‏ سالـها مردم اندرین دژ- شهر
برده‌اند از حیات و شادی، بهر ‏

‏ اینک این یادگار پاک تو راست
تو به حفظش بکوش بی‌کم ‌وکاست

شعراز شاعرنامی کشورمان استاد علی موسوی گرمارودی(شاعر  الموتی)‏

‏ * * *‏تاريخ : ۱۳۸۸/۱٢/۱٠ | ۳:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()

خبر دستگیری عبدالمالک ریگی موجی از خوشحالی را در بین مردم کشورمان ایجاد کرد اما متاسفانه با برخی از دوستان که برخورد داشتیم با غرض ورزی ابتدا عنوان میکردند که شخص دستگیر شده عبدالمالک نیست اما بعدا همسو با برخی سایت ها وشبکه های خارجی عنوان میکردند که امکان اینکه نیرو های  گمنام امام زمان(عج) به تنهایی وبدون کمک سرویسهای اطلاعاتی این شرور بیرحم را دستگیرکرده باشند وجود ندارد.اما به هر حال ملت ایران وتمامی ملتهای جهان شاهد اقتدار ایران عزیز شدند.انشاالله که خداوند همه ی تروریستها خصوصا تروریسم دولتی رژیم غاصب صهیونیستی وحامیان غربی انرا که دشمن انسانیت وازادی هستند را به درک واصل بفرماید.تاريخ : ۱۳۸۸/۱٢/۸ | ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : میثم محمدی الموتی | نظرات ()
  • ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای